Home

Kontakt

Home

Kontakt

Gratis levering i Storbritannien over £70
Worldwide Shipping
10 £ rabat for nye abonnenter
Over 140 5-stjernede anmeldelser

Gratis levering i Storbritannien Over £70 | Verdensomspændende forsendelse | £10 i rabat for nye abonnenter | Over 140 5-stjernede anmeldelser

Karburator restaureringsgaranti

 

GARANTI AFTALE

DENNE GARANTIAFTALE træder i kraft fra datoen for modtagelse af varer af og mellem Classic Carbs UK Ltd og den kunde, der er angivet på fakturaens faktureringsoplysninger.

1. GARANTIDÆKNING

1.1 Virksomheden garanterer, at det/de produkter, der repareres og/eller istandsættes og leveres af Virksomheden til Kunden, skal være fri for materialefejl i udførelse, være i overensstemmelse med gældende specifikationer og udføre i overensstemmelse med produktets tilsigtede funktion under normal brug for en periode på 6 måneder fra leveringsdatoen til kunden.

2. RETSMIDDEL

2.1 I tilfælde af brud på garantien skal virksomheden efter eget valg og regning straks reparere de defekte produkter. Hvor dette ikke er muligt, kan der udstedes en erstatning, delvis tilbagebetaling af fuld refusion, hvoraf et passende valg i sidste ende vil være op til Classic Carbs UK Ltd's skøn. En sådan afhjælpning skal være kundens eneste og eksklusive retsmiddel for enhver misligholdelse af garanti.

3. GARANTIEKSKLUSIONER

3.1 Garantien dækker ikke

(a) forbrugsdele;

(b) skade forårsaget af ulykke, misbrug, misbrug, brand, væskekontakt, jordskælv eller anden ekstern årsag; 

(c) skade forårsaget af betjening af produktet uden for producentens offentliggjorte retningslinjer;

(d) defekter forårsaget af normal slitage eller på anden måde på grund af produktets normale ældning.

4. KRAVPROCEDURE

4.1 Kunden skal underrette virksomheden skriftligt inden for 10 dage efter opdagelsen af ​​enhver påstået defekt (senest den sidste dag i garantiperioden), med angivelse af arten af ​​den påståede defekt. Kunden skal returnere det påståede defekte produkt til virksomheden for egen regning til eftersyn.

5. DATAFORBINDELSE

5.1 Virksomheden og kunden er enige om at overholde alle gældende love, vedtægter og regler vedrørende databeskyttelse. Begge parter skal implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse eller utilsigtet tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang.

6. ANSVARSBEGRÆNSNING

6.1 Virksomhedens samlede ansvar, hvad enten det er for misligholdelse af kontrakten, tort (herunder uagtsomhed og objektivt ansvar), eller andet, skal ikke overstige den oprindelige købspris for Produkterne. Virksomheden kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af brug, tab af data, afbrydelse af forretningen eller indirekte, særlige, tilfældige eller følgeskader af nogen art.

7. GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

7.1 Denne aftale er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovene i Det Forenede Kongerige.

8. HELE AFTALE

8.1 Denne aftale repræsenterer hele forståelsen mellem parterne med hensyn til dens genstand og erstatter enhver tidligere kommunikation eller aftaler, der måtte eksistere.

Klik her for at besøge vores restaureringsside